Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2004


Skånes BDF´s Årsmöte avhölls torsdagen den 18 mars i Helsingborg. Mötet var mycket välbesökt, 14 föreningar och ca 40 mötesdeltagare.

Ladda ner protokollet här.

Arne Börjessons kommentar om mötet:
-Mycket bra. Man kan utan överdrift säga att Årsmötet var en av de mer intressanta och mest utvecklande årsmöten som jag har varit på (se framförallt nedan om Motioner och propositioner). Skånsk basket är på hugget och vi leder utvecklingen för svensk basket på några viktiga områden ...

Vanlig formalia (verksamhetsberättelse, bokslut, mm) presenterades och godkändes utan problem eller kritik.

1. Personvalen blev följande: Ordförande Emil Sjörup (omval) Ledamöter Kent Persson (omval), Semsa Popaja, Monica Raalas, Jimmy Källström och Tommy Lundahl (alla nyval). Revisorer Harriet Tillbom och Jonny Nilsson Valberedningen Lars Persson (ordförande), Patrik Billqvist och Dusan Petrov.

2. Motioner från föreningar.
A . Från Svedala om Öresundscup.
Motionen önskar att se över möjligheten att införa en Öresundscup för de bättre lagen i distiktet och skall genomföras som sammandragningar med lag från Själland. Öresundscup får inte konkurrera med SM-spel för aktuella åldrar.
B-D. Från Svedala om utbildningskrav på domare och föreningar plus förändrat seriesystem. Drogs tillbaka under årsmötet pga styrelsen proposition om nytt seriesystem och Utbildningskrav på ledare.
E. Från Kristianstad om ekonomisk fördelning vid wo-matcher.
Hänsköts till Baskettinget i maj 2004.
F. Från Kristinstad om div II Skåne.
Hänsköts till Baskettinget i maj 2004.
G. Från Trelleborg om distriktslag.
Hänsköts till Baskettinget i maj 2004.

3. Propositioner från styrelsen.
A. Stadgeändring om "ökat skydd för barn och ungdomar".
Årsmötet beslöt att införa i våra stadgar en text som ger ungdomar och barn ökat skydd mot grovt kriminellt belastade. Vid misstanke så kan förbundet kräva ett utdrag ur personens brottsregister. Beslöts även motionera till SkIF och SBBF för vidarebefordran till RF i frågan. Mötet var enhälligt.
B. Stadgeändring om "Utökat antal styrelseledamöter". Årsmötet beslöt även att utöka antalet styrelseledamöter (exkl ordförande) till 8 eller 9 personer. Personerna väljs 4/5 st vartannat år. Mötet var enhälligt.
C. Nytt seriesystem.
Årsmötet beslöt att införa ett nytt seriesystem till 2004/05 enligt de prinicper som presenterades, efter votering med siffrorna 9 för och 5 emot förslaget. Detaljerna skall diskuteras och utarbetas vid Baskettinget maj 2004.
D. Utbildningskrav på ledare.
Årsmötet var enhälligt för att införa utbildningskrav på tränare och domare. Däremot böter, mm måste diskuteras och utarbetas vid Baskettinget i maj 2004.Inbjudan till Skånes Basketboll Distriktsförbunds årsmöte finner du här.

Dagordningen till mötet finns här

Verksamhetsberättelsen för året finns här.

Bilagor till Verksamhetsberättelsen:
Resultat Skåneserierna 2002-03
Resultat DM 2002-03
Ekonomisk redovisning 2003

Inkomna motioner och styrelsens propositioner 

Förslag till Verksamhetsplan och budget 2004  

Valberedningens förslag till Skånes Basketbolldistriktförbunds styrelse 2004.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter utökas till 8 (åtta), antingen som ordinarie ledamöter eller genom att 6 (sex) ledamöter blir ordinarie (enligt nuvarande stadgar) och två blir suppleanter. (I stadgarna står inget om suppleanter).
Utökningen kräver en stadgeändring på årsmötet.

Ordförande;
Emil Sjörup (omval)

Följande ledamöter föreslås;
Kent Persson (omval)

Tommy Lundahl (nyval)
Monica Raalas (nyval)
Jimmy Källström (nyval)
Semsa Popaja (nyval)

Till revisorer föreslås;
Harriet Tillbom (omval)
Jonny Nilsson (omval).

I styrelsen sitter även:
Arne Börjesson (1 år kvar)
Johan Edgren (1 år kvar)
Tina Eriksson (1 år kvar)


Patrik Billqvist och Lars Persson
Valberedningen

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:33 Skribent: Johan Edgren

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info