Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till Easy Basket Serie säsongen 2021/22


 • Nyheter
 • Syfte
 • EB Serie
 • Spelform
 • Anmälan
 • Avgifter
 • Spelarregistrering
 • Spelarförsäkring
 • Tävlingsmöte
 • Spelregler och Tävlingsbestämmelser
 • Tidsplan
 • Frågor

Nyheter

 • Senare tidpunkt för urdragning av lag från seriespel utan avgift
 • Ingen eller lägre urdragningsavgift vid urdragning av lag från seriespel

Syfte
Syftet med Easy Basket Serie (EB Serie) är att U12- och U11-spelarna ska få spela på samma sätt som ungdomarna gör i nivåträdet. På detta sätt får de en ”stegring” i sitt matchande och vänjer sig vid spelsättet som de äldre har.

EB Serie
Serierna för EB Serie är indelade enligt följande med cirka sex (6) lag i varje nivå i ett nivåträd:

  Beteckning Nivåträd Kön Spelare födda  
  PU12 PEB Serie Pojkar 2010 (U12) - 2011 (U11)  
  FU12 FEB Serie Flickor 2010 (U12) - 2011 (U11)  


Spelform
Seriespelet kommer att arrangeras med ett nivåträd för pojkar respektive flickor. Matcherna kommer att läggas som sammandragningar med tre (3) eller fyra (4) lag som möts på en plats och spelar två (2)matcher per lag. Målsättningen är att man ska hinna spela ungefär en  (1) sammandragning per månad under perioden september-april.

Under vilka helger matcher i EB Serie ska spelas finns angivet i Omgångar. Säsongen är uppdelad i delsäsong ett (1) med fyra (4) helger under hösten och delsäsong två (2) med fyra (4) helger under våren. Inför vårens spel kan nya lag anmälas och därefter görs en ny lottning för vårens spel.

Efter att anmälningarna kommit in görs en lottning och en spelordning för kommande delsäsong, där föreningarna som anmält lag bokar in matcherna för hela delsäsongen på samma sätt som för vanligt seriespel.

Anmälan
Sista anmälningsdag är för delsäsong 1 (höst) söndag 15 augusti, för delsäsong 2 (vår) söndag 14 november. Vid problem kontakta TK. Följande ska då vara SkBBF tillhanda:

 • Anmälningsblankett: Anmälan görs på anmälningsblanketten som ska vara undertecknad av föreningens ordförande, alternativt firmatecknare enligt protokollsutdrag som ska bifogas anmälan, då denne ska stå som garant för att föreningen följer de bestämmelser som gäller. Den kan antingen postas till SkBBF:s kansli eller skannas till en PDF-fil och bifogas i ett mejl till TK.

  Lag som deltagit i en tidigare delsäsong under samma säsong, och som inte urdragits eller uteslutits, och som önskar delta i en kommande delsäsong behöver inte använda anmälningsblanketten, utan det räcker med att göra en anmälan i ett mejl till TK, där man anger respektive lags namn och i vilken serie de önskar spela. Observera dock att ett lag måste anmälas till varje ny delsäsong i tävlingssystemet Organizer!
   
 • Anmälan i tävlingssystemet: Anmälan görs i tävlingssystemet Organizer enligt Manual för anmälan i tävlingssystemet, där alternativet U12 väljs i åldersgrupp. Observera att ett lag måste anmälas till varje ny delsäsong!
   
 • Rankning av lag: För att få så jämna serier som möjligt behöver en rankning göras av lagen. Denna används sedan till att göra en lämplig serieindelning vid kommande tävlingsmöte (augusti eller november). Senaste säsongen var det 2 nivåer för flickorna respektive pojkarna, varför det eventuellt kan bli 3 nivåer för bägge könen kommande säsong. Ange i ett mejl till TK önskad nivå för respektive lag enligt följande så att vi kan ranka lagen:
   
  • Kön: Flickor/pojkar
  • Lagets namn
  • Önskad nivå: 1, 2 eller 3
    
  Slutlig rankning görs vid tävlingsmötet i augusti för höstsäsongen respektive i november för vårsäsongen.
 • Anmälningsavgift: Observera att denna kommer att faktureras i efterhand!

Bestämmelser för anmälan
För anmälan gäller följande:

 • Anmälan är bindande
 • Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas inte
 • Anmälan är giltig vid den tidpunkt då både anmälningsblankett och anmälan i tävlingssystemet är fullständiga och korrekta samt att dessa uppgifter är SkBBF tillhanda
 • Alla föreningar måste lämna var sin anmälan. Detta gäller även närbesläktade föreningar, det vill säga föreningar som till exempel har helt eller delvis samma styrelse, eller administreras gemensamt
 • När spelordningen är lottad, är det endast möjligt att anmäla lag innan spelprogrammet är definitivt för kommande delsäsong samt om det finns en ledig plats i spelordningen
 • Vid felaktig anmälan kan felande förening  påföras administrativ avgift

Med sin anmälan förbinder sig föreningen

 • att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna
 • att följa de ekonomiska bestämmelserna för seriespel
 • att följa övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av SkBBF, SBBF och andra idrottsorganisationer

Avgifter
Anmälningsavgiften per lag är följande:

 • EB Serie höst och vår: 1 100 kr
 • EB Serie vår: 800 kr

Serieavgift: Någon serieavgift eller annan avgift tas inte ut av föreningar som har lag som deltar i andra serier vilka arrangeras av SkBBF.

Inställld/avbruten match: Förening vars lag orsakar att match inställs eller avbryts utan giltigt skäl, förlorar matchen med 0-20 eller 20-0 och kan dömas att betala straffavgift. Straffavgiften är vanligtvis 1 000 kr per match eller per arrangemang om det spelas flera matcher vid samma tillfälle.

Matchflyttningsavgift: Matchflyttningsavgifterna är desamma som i nivåträdet.

Spelarregistrering
Några speciella licenslistor behöver inte tas fram. Däremot ska alla spelare, precis som vid andra matcher i EB-sammanhang, vara registrerade som EB-spelare i IdrottOnline. Registreringen ska vara gjord innan första match i EB Cup eller EB Serie. Tänk även på att registrering krävs fastän en EB-spelare endast tränar i föreningen och inte deltar i EB Cup eller EB Serie. För mer fakta se information om registrering av Easy Basket spelare.

Om förening i en match använder sig av i IdrottOnline ej registrerad EB-spelare tas en avgift ut av föreningen på 500 kr per match eller per arrangemang om det spelas flera matcher vid samma tillfälle.

Spelarförsäkring
För spelare som är U12 eller yngre gäller att de är försäkrade vid match och träning om de är medlemmar i en förening som är ansluten till SBBF. Det är alltså viktigt att se till att de är medlemmar. På webben finns mer info om försäkring.

Tävlingsmöte
Onsdag 26 maj genomförs ett Tävlingsmöte som ett digitalt möte på webben via verktyget Microsoft Teams. Här kommer bland annat tävlingssäsongen att fastställas genom att behandla serieanmälan, serieindelning, rankning, spelhelger, spelform, tidsplan, etc. Hur nivåerna i nivåträden ska utformas ska även fastställas. Smärre justeringar av detaljer i hur seriespelet genomförs kan även komma att göras.

Dessutom kommer utbildning att ske i tävlingsadministration för att effektivisera denna arbetsuppgift för föreningarna. Tävlingsbestämmelser, webbplatsen, administrativa rutiner, praktiska erfarenheter, etc kommer att behandlas. Återkom gärna med förslag på innehåll!

Tävlingsmöten genomförs även inför höstsäsongen torsdag 19 augusti samt inför vårsäsongen tisdag 23 november.

Ytterligare information finns i speciell inbjudan.

Spelregler och Tävlingsbestämmelser
Tävlingen spelas enligt Spelregler för EB Serie samt SBBF:s tävlingsbestämmelser, SkBBF:s tävlingsbestämmelser och SBBF:s tävlingsbestämmelser för Easy Basket. Vid serieanmälan bör alla föreningar noga läsa igenom gällande spelregler och tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt att följa dessa. Bland annat följande i SkBBF:s tävlingsbestämmelser är speciellt viktiga vid serieanmälan:

 • § 9    Särskilda tävlingsbestämmelser, speltid, registrering av EB-spelare, försvar vid överlägsenhet
 • § 1.6 Lagnamn
 • § 3    Ekonomi, skulder, avgifter
 • § 2    Krav på utbildning

Observera alltså att för EB Serie gäller följande:

 • Endast U12- och U11-spelare får delta
 • Flickor respektive pojkar spelar i serier var för sig
 • Spelas enligt tävlingsbestämmelserna för EB Lila U12, men med speltiden 6 perioder x 5 minuter rullande tid
 • Matchprotokoll får inte användas, resultat får inte visas på resultattavla, inga poänggörare och foul noteras, ingen resultatrapportering och ingen serietabell.

Tidsplan höst

2021-06-17 to Serieinbjudan till föreningar
2021-08-15 sö Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet
2021-08-19 to Tävlingsmöte
2021-08-20 fr Anmälningsavgift faktureras
2021-08-23 må Spelordning till föreningar
   
2021-09-03 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även definitivt.
   
2021-09-25 lö EB Serie seriestart


Tidsplan vår

2021-10-18 må Serieinbjudan till föreningar
2021-11-14 sö Anmälningsblankett till SkBBF, anmälan tävlingssystemet
2021-11-23 ti Tävlingsmöte
2021-11-26 fr Spelordning till föreningar
2021-12-10 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet.
  Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
   
2022-01-02 sö Sista dag för matchflyttning utan avgift
2022-01-03 må  Spelprogrammet är definitivt
   
2022-02-05 lö EB Serie seriestart


Frågor
Ställer ni till Bo Olsson, 0732-62 69 69, tavling(at)skanebasket.se.

Uppdaterad: 22 AUG 2018 22:19 Skribent: Bo Olsson

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2, 3 vån
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info