Hoppa till sidans innehåll

Utbildning


Med start våren 2018 övergår SBBF från den utbildningsmodell som funnits sedan 2005 till den nya utbildningsmodell som skapats inom projektet Utbildning 2.0.

Den nya utbildningsmodellen ser ut enligt följande och innehållet är under framtagning och bearbetning.

Den nya utbildningsmodellen innebär en separation mellan tränare och domare redan från den första utbildningsnivån. Den bygger också på en fördjupning på området utvecklingstränare där den tidigare utbildningsmodellen har byggt på en stegring i sportslig nivå och ålder kopplat till utbildningsstegen, medan den nya modellen möjliggör fördjupningsutbildning oavsett vilken åldersgrupp och nivå du verkar på.

Övergången sker successivt och stegvis där den nya "Introduktionsutbildning för utvecklingstränare har genomförts med pilotutbildningar i april-maj 2018. Dessa följs sedan av "Nivå 1 Utvecklingstränare" samt "Matchledare A" & ” Matchledare B". De tidigare utbildningarna "EB-Utbildning och "Grundkurs" beräknas vara helt utfasade till starten av säsongen 2018-2019 och de högre utbildningsstegen implementeras sedan stegvis.

Gamla utbildningsnivåer och kommer att gälla även fortsättningsvis så om du har gått en utbildning tidigare så har den fortfarande samma behörighetsnivå. Ett förtydligande kopplat till gamla och nya utbildningar samt behörighetsnivåer kommer inom kort.

I och med att Utbildning 2.0 lanseras så sker även en centralisering av utbildningsadministrationen där SBBF har som ambition att genom effektivisering och kvalitetssäkring öka tillgängligheten av utbildning i hela landet. Det är alltså inte längre era respektive distrikt (BDF) som ansvarar för administration och koordinering av den lokala utbildningen utan all kontakt gällande utbildning sker direkt med SBBF.

Vi kommer att ha en kombination av fast utbildningsutbud, med utbildningstillfällen spridda över landet, och utbildningar som beställs av föreningar. 

Uppdatering från SBBF, oktober 2019

Nya namn på tränarutbildning

Vid ombyggnaden av vårat utbildningsystem så valde vi som benämning på våra tränarutbildningar arbetsnamnen:

  • Bas
  • Nivå 1 Utvecklingstränare
  • Nivå 2 Utvecklingstränare
  • Nivå 3 Utvecklingstränare
  • Nivå 4 Utvecklingstränare

Bas-utbildningen bytte sedermera namn till Introduktionsutbildning utvecklingstränare, bl.a. på grund av att SISU:s instegsutbildning som inkluderas i vår motsvarighet heter Introduktionsutbildning tränare men även som en koppling till syftet som snarare innebär en introduktion till och inspiration inom ledarskap/coachande snarare än att den bygger en bas.

 Övrig namngivning har sedan hängt kvar men är nu beslutad att ändras till:

  •  Introduktion utvecklingstränare (jämförs med tidigare Grundkurs)
  • Grundutbildning utvecklingstränare (jämförs med tidigare Steg 1)
  • Fortsättningsutbildning utvecklingstränare (jämförs med tidigare Steg 2)
  • Fördjupingsutbildning utvecklingstränare
  • Specialiseringsutbildning utvecklingstränare

Detta för att tydliggöra den pedagogiska stegringen där vi går djupare in i kunskap/analys/reflektion snarare än att gå uppåt i en stege mot högre ålder och elit-/prestationsidrott vilket var fallet i vår gamla utbildningsstege. Det är också ett sätt att följa SISU:s namngivning då vi inkluderar deras Introduktionsutbildning tränare, Grundutbildning tränare och Fortsättningsutbildning tränare på våra motsvarande nivåer.

Det är också ett sätt att komma ifrån sammanblandningen med den gamla utbildningsstegen för att tydliggöra att detta är nytt och annorlunda jämfört med vår tidigare tradition och modell.

Nytt upplägg för förbundsfunktionärs- och statistikutbildning

I och med de digitaliseringsmöjligheter som har öppnat sig så har vi valt att helt digitalisera vår Matchstatistikutbildning som genomförs på basketutbildning.se. Vi har sänkt avgiften på den utbildningen från 1000 kr till 500 kr då vi minskar administrationen och tiden för utbildare.

Vår Förbundsfunktionärsutbildning sedan några veckor tillbaka helt digital, med möjlighet till extra handledning via Skype, bortsett från ett avslutande certifieringsprov i protokollskrivande som genomförs som en fysisk träff i samband med match enligt anvisning i utbildningsplattformen. Själva utbildningen är gratis och öppen för alla bortsett från certifieringsprovet som öppnas upp när övrigt material är genomfört och godkänt. Certifieringsprovet kostar 300 kr. Även här blir det därmed en sänkt kostnad för föreningarna/utbildningsdeltagarna.

Har ni önskemål om eller frågor kring utbildning så hör ni av er till This is a mailto link

Planerade utbildningar med fastställt datum publiceras löpande på basket.se under Utbildning - Planerade utbildningar >> LÄNK.

Uppdaterad: 25 JUL 2018 15:36 Skribent: Jörgen Lillieholm

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info