Hoppa till sidans innehåll

Nyheter


Till alla seniordomare, tävlingsansvariga och kassörer i distriktet.

 

Igår kväll fredag 20/9 blev de sista detaljerna klara i vårt nya avtal med distriktets domare. De nya arvodena som gäller från dags datum. Förutom en del höjda arvode, så följer här nedan andra nyheter i avtalet.

 

Nyheter i Domaravtalet

1. Utbetalning av arvode via konto. Föreningar ges nu möjlighet att betala ut domararvoden en gång per månad via konto, utan att någon extra avgift tas ut från domaren. Arvodet skall betalas ut samma månad som domaren dömt match. Viktigt att det tydligt framgår på domarens kontoutdrag vad betalningen avser. Skriv klubbens namn samt datum då domaren dömde, tex. Malbas 131101. Föreningar som missbrukar denna möjlighet, kommer naturligtvis fortsättningsvis att behöva betala ut arvoden kontant på plats. Viktigt är naturligtvis att domarna informerar undertecknad eller TK om föreningar som inte sköter detta.

 

2. Nya domarkvittenser. Bifogat finns den nya domarkvittensen som domarna SKALL använda, såvida föreningen inte har en egen blankett. Samtliga uppgifter skall vara tydligt ifyllda av domaren för att arvode skall betalas ut. Felaktigt ifyllda uppgifter som försvårar föreningens arbete kan leda till böter för domaren på hela eller delar av arvodet.

 

3. Personuppgifter domare. De föreningar som saknar personuppgifter på domare, kan ta kontakt med SkBBF. Meddela vilken/vilka domare ni avser, så skickar vi dessa uppgifter till er förening.

 

4. Restidsersättning. Domare som är borta från hemmet pga. domaruppdrag mer än fyra (4) timmar har rätt att ta ut restidsersättning (100kr). Kravet på 2 matcher eller 4 timmar är borttaget. Domare som har uppdrag för olika föreningar delar ersättningen lika mellan berörda föreningar. SkBBF rekommenderar domare att döma max två (2) matcher per dag.

 

5. Domarens uppträdande. Domare skall vara på plats i hallen min 30 min innan matchstart samt skall också bära korrekt klädsel. Domare som inte följer detta  kan leda till böter för domaren på hela eller delar av arvodet.

Viktigt är naturligtvis att föreningarna informerar undertecknad eller TK om domarna inte sköter detta.

 

 

Frågor kring detta avtal besvaras av undertecknad.

 

 

Med Vänliga Baskethälsningar

Skånes Basketbollförbund 
Box 100 63
200 43 Malmö
www.skanebasket.se 

Uppdaterad: 01 NOV 2013 14:31 Skribent: Mikael Persson

Domartillsättare och återbudare

Anas Younes
This is a mailto link
0700-29 34 84


Innehåll

Nyheter

- Domarnyheter

- Domarklubben

Administration

- Arvoden & betalningsrutiner

- Tillsättning, återbud

Distriktets domare

- Kontaktuppgifter domare

- Föreningsregistrerade domare

Domarlistor

- Domarlista, vakanser

Övrigt

- Regelböcker

- Kvittenser

- Domarutrustning

Postadress:
Skånes BF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2, 3 vån
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link