Hoppa till sidans innehåll

Matchflyttning


Innehåll

 • Förenklad rutin för matchflyttning i samtliga serier
 • Att tänka på innan matchflyttning/-bokning meddelas
 • Checklista för matchflyttning när föreningarna är överens
 • Checklista för matchflyttning när föreningarna inte är överens eller det är mindre än 48 timmar till matchstart
 • Bestämmelser vid matchflyttning
 • Matchflyttningsavgift
 • Matchflyttningsavgiftens storlek
 • Vilket förbund administrerar matchflyttningar?

Förenklad rutin för matchflyttning i samtliga serier
En förenklad rutin för matchflyttning används i samtliga serier. Kortfattat innebär den följande:

 1. Inblandade föreningar kommer överens om att flytta matchen 
 2. Arrangörsföreningen tar omgående bort matchbokningen i tävlingssystemet 
 3. Flyttande förening meddelar omgående domaråterbudare, domartillsättare, domare och matcharrangör angående matchflyttningen. TK ska inte meddelas.
 4. Inblandade föreningar kommer överens om ny matchbokning
 5. Arrangörsföreningen lägger omgående in ny matchbokning i tävlingssystemet
 6. Flyttande förening tillsätter domare, som i vissa fall ska godkännas av domaråterbudare
 7. Flyttande förening meddelar omgående domaråterbudare, domartillsättare, domare och matcharrangör nya fullständiga matchdata när matchbokningen är klar. TK ska inte meddelas.
 8. Icke-flyttande förening(ar) fakturerar flyttande förening matchflyttningsavgift

Att tänka på vid matchflyttning/-bokning

 • Match får endast flyttas om det är mer än 48 timmar till matchstart
 • Match får endast flyttas om inblandade föreningar är överens
 • Endast tävlingsansvarig i flyttande förening har behörighet att meddela matchflyttning/-bokning
 • Matchflyttning/-bokning ska meddelas till inblandade domaråterbudare, domartillsättare och domare via mejl och innehålla fullständiga matchdata
 • TK ska inte meddelas om matchflyttningen
 • Flyttande förening ska se till att få bekräftelse från domaråterbudare, domartillsättare och domare
 • Innan matchflyttning/-bokning meddelas MÅSTE flyttande förening komma överens med inblandade föreningar
 • Vid tvist om flyttande förening kommit överens med inblandade föreningar respektive fått bekräftelse från domaråterbudare, domartillsättare och domare, ska flyttande förening kunna verifiera detta skriftligt till TK 

Checklista för anmälan av matchflyttning när föreningarna är överens och det är mer än 48 timmar till matchstart

 1. Kontakta motståndare: Flyttande förening kontaktar motståndarföreningens tävlingsansvarige och kommer överens om att flytta matchen. Överenskommelsen ska flyttande förening kunna verifiera skriftligt.
 2. Ändra matchbokningen i tävlingssystemet: I tävlingssystemet Organizer (manual för tävlingssystemet) skriver flyttande förening omgående in ny matchdata för aktuell match om matchbokningen är klar, alternativt påhittade matchdata (det går nämligen inte att radera) om matchbokningen inte är klar, till exempel sista tidpunkten för säsongen 2015-06-30 23:00. Kontakta matcharrangören för ändring av matchdata om flyttande förening inte är matcharrangör.
 3. Meddela övriga matchflyttning: Flyttande förening meddelar omgående matchflyttning till domaråterbudare, domartillsättare, domare (se även domarlista) och matcharrangör. Detta ska göras via mejl, som ska innehålla fullständiga matchdata: Matchnummer, serie, hemmalag, bortalag, speldatum, klockslag, spelplats. TK ska inte meddelas.
 4. Bekräfta matchflyttning: Flyttande förening ser till att få skriftlig bekräftelse från domaråterbudare, domartillsättare, domare och matcharrangör att matchen ska flyttas, till exempel genom ett mejl
 5. Boka ny matchtid: Flyttande förening kontaktar inblandade föreningar och kommer överens om ny matchtid. Vid matchbokning ska de allmänna instruktionerna för matchbokning följas. Kontrollera att matchtiden är på ett tillåtet datum enligt omgångar.
 6. Ändra matchbokningen i tävlingssystemet: I tävlingssystemet Organizer skriver flyttande förening omgående in ny matchdata när matchbokningen är klar. Kontakta matcharrangören för ändring av matchdata om flyttande förening inte är matcharrangör.
 7. Domartillsättning: Flyttande förening tillsätter behöriga domare, både i match där föreningen själv respektive SkBBF tidigare tillsatt domare. Tidigare tillsatta domare ska i första hand tillfrågas.
 8. Godkänna domartillsättning: Ska matchen dömas av minst en behörig seniordomare (lägst distriktsdomare), ska flyttande förening kontakta domaråterbudare för att få tillsatt domare godkänd innan flyttad match spelas. Domaråterbudare bekräftar till samtliga inblandade (domare, motståndare, motståndare, matcharrangör) att domare är godkänd.
 9. Meddela övriga matchbokning: Flyttande förening meddelar omgående ny matchbokning till domaråterbudare, domartillsättare, domare (se även domarlista) och matcharrangör. Detta ska göras via mejl, som ska innehålla fullständiga matchdata: Matchnummer, serie, hemmalag, bortalag, speldatum, klockslag, spelplats. TK ska inte meddelas.
 10. Bekräfta matchbokning: Flyttande förening ser till att få skriftlig bekräftelse från domaråterbudare, domartillsättare, domare och matcharrangör angående ny matchbokning, till exempel genom ett mejl
 11. Matchflyttningsavgift: Icke-flyttande förening(ar) fakturerar flyttande förening matchflyttningsavgift. Om det är flera icke-flyttande föreningar fördelas matchflyttningsavgiften lika mellan dessa.

Checklista för matchflyttning när föreningarna inte är överens eller det är mindre än 48 timmar till matchstart

 1. Matchflyttning är inte tillåten!

Bestämmelser vid matchflyttning
Följande bestämmelser gäller vid matchflyttning i ett definitivt spelprogram i tävlingar som SkBBF ensamt administrerar, se även nedan under rubriken Vilket förbund administrerar matchflyttningar?:

 • Flyttande förening: Förening som önskar flytta en match
 • Verifiera skriftligt: Alla överenskommelser och bekräftelser ska inblandade föreningar kunna verifiera skriftligt
 • Föreningarna är överens: Match får endast flyttas om föreningarna i matchen är överens och det är mer än 48 timmar till matchstart
 • Föreningarna är inte överens: Är föreningarna i matchen inte överens om matchflyttningen är den inte tillåten
 • Administration: Tävlingsansvarig i flyttande förening ansvarar för administrationen vid flyttning och ombokning av match, och att ändra spelprogrammet i tävlingssystemet
 • Meddela övriga: Flyttande förening ska omgående meddela övriga inblandade (domaråterbudare, domare, matcharrangör, etc.) att matchen ska flyttas
 • Obekräftad matchflyttning: Flyttar förening match utan att bekräftelse erhållits från övriga inblandade, förlorar flyttande förening matchen på wo med avgift
 • Matchflyttningsavgift: Flyttande förening ska betala matchflyttningsavgift enligt rubrikerna "Matchflyttningsavgift" och "Matchflyttningsavgiftens storlek"
 • Godkända kostnader: Flyttande förening ska betala kostnader i samband med flyttningen (reskostnader, ej återbudade domare, hallhyra, etc) enligt SkBBF:s tävlingsbestämmelse om Godkända kostnader
 • Boka ny matchtid: När en ny matchbokning görs ska de allmänna instruktionerna för matchbokning följas
 • Ospelad match: Har match ej spelats när sista dag passerats för när match senast skulle varit spelad, förlorar flyttande förening matchen på wo och kan dömas att betala avgift i distrikts- och motionsserier, men utan avgift i ungdoms- och barnserier
 • Fördröjd matchflyttning: Om flyttande förening kan påvisa att motståndarföreningen fördröjt matchflyttningen så att match inte spelats, samtidigt som man själv har varit aktiv i matchflyttningsprocessen, då förlorar motståndarföreningen matchen på wo med avgift i distriktsserier och motionsserier, men utan avgift i ungdomsserier
 • Domartillsättning: Flyttande förening tillsätter behöriga domare, både i match där föreningen själv respektive SkBBF tidigare tillsatt domare. Tidigare tillsatta domare ska i första hand tillfrågas.
 • Godkänna domare: Ska matchen dömas av minst en behörig seniordomare (lägst distriktsdomare), ska flyttande förening kontakta domaråterbudare för att få tillsatt domare godkänd innan flyttad match spelas. Spelas flyttad match med av domaråterbudare inte godkänd domare, förlorar flyttande förening matchen på wo med avgift.

Matchflyttningsavgift
För att ersätta icke-flyttande förening(ar) för extraarbete och kostnader, ska flyttande förening betala matchflyttningsavgift, vilken faktureras av icke-flyttande förening(ar).

 • Storlek: Se rubriken " Matchflyttningsavgiftens storlek"
 • Orsak: Oberoende av orsak till matchflyttning ska flyttande förening betala matchflyttningsavgift. Vid oväder kommer dock TK att meddela vad som gäller
 • Felaktiga, otillräckliga, saknade matchdata: Även en matchflyttning som inte kan genomföras medför avgift för felande förening(ar)
 • Fördelning: Om det är flera icke-flyttande föreningar fördelas matchflyttningsavgiften lika mellan dessa föreningar
 • Nivåträd: Vid flyttning i nivåträd av flera matcher vid ett och samma arrangemang och nivå behöver endast en matchflyttningsavgift betalas

Matchflyttningsavgiftens storlek
Matchflyttningsavgiften beräknas efter hur långt innan ordinarie matchtid flyttande förening meddelat samtliga inblandade (motståndare, domaråterbudare, domare, matcharrangör, TK, etc.) att matchen ska flyttas.

För gällande matchflyttningsavgift se webbsidan Administrations- och straffavgifter.

Vilket förbund administrerar matchflyttningar?
Beroende på vilken tävling det gäller administreras matchflyttningar av följande förbund och enligt respektive tävlings tävlingsbestämmelser:

 • Skånes BBF, TK: Seriespel i div 2 Skåne ned till nivåträden samt DM och övrig tävlingsverksamhet ensamt administrerad av SkBBF
 • Småland-Blekinge BDF: Förkval till kvalspelet till Basketettan
 • Svenska BBF: Förbundsserierna, SM, RM och övrig tävlingsverksamhet administrerad av SBBF
Uppdaterad: 15 SEP 2017 09:10 Skribent: Bo Olsson

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info