Hoppa till sidans innehåll

Tillstånd (tidigare kallat sanktion)


Innehåll

 • Tillstånd från SBBF
 • Ansökan
 • Turneringar med tillstånd
 • Straffavgift
 • Tillstånd från SkBBF
 • Ny förening i förbundsserie
 • Seriespel i annat distrikt
 • När kan tillstånd nekas?
 • Licensförsäkring
 • Rapportskyldighet

Tillstånd från SBBF
Förening ska söka tillstånd hos SBBF bland annat för följande:

 • Arrangera nationell turnering (3 eller fler lag)
 • Arrangera nationell serie utöver distriktsserie
 • Delta i eller arrangera internationell cup eller turnering i Sverige
 • Delta i eller arrangera enstaka internationell match (även träningsmatch) i Sverige
 • Delta i cup/turnering/serie eller enstaka match (även träningsmatch) utomlands

Det innebär att förening alltid ska ansöka om tillstånd från SBBF när man ska arrangera en cup/turnering/serie, oberoende av om det enbart är svenska eller även utländska lag som deltar. Detta gäller alla kategorier, från barn (Easy Basket [EB]), ungdom till seniorer och motionärer. Arrangemang av matcher i EB Serie och EB Cup behöver dock endast godkännas av SkBBF.

Samma tillståndskrav gäller om förening utomlands ska spela träningsmatch eller delta i en cup/turnering/serie respektive om man bjuder in ett utländskt lag till Sverige för att spela en träningsmatch.

Tänk på att en match mot ett lag från Danmark eller match i Danmark är en internationell match och kräver tillstånd från SBBF.

Vid godkänt tillstånd ska SBBF:s tävlingsbestämmelser tillämpas i enlighet med 1 Kap Allmänna bestämmelser 4 §. För eventuella avvikelser kan SBBF medge dispens, till exempel gällande speltid.

En organisation som ej är medlemsförening kan ej söka och/eller beviljas tillstånd.

Ansökan
Ansökan om tillstånd är kostnadsfri och ska göras i så god tid som möjligt dock senast enligt följande:

 • Arrangemang av cup/turnering eller serie utöver distriktsserie: Tre (3) månader före första match
 • Delta i internationell cup/turnering eller enstaka match: En (1) månad före första match

Läs mer i SBBF:s information om tillstånd och ansökningsblanketter respektive SBBF:s tävlingsbestämmelser.

Turneringar med tillstånd
Vilka turneringar som fått tillstånd från SBBF finns i SBBF:s förteckning över turneringar med tillstånd.

Straffavgift
Att arrangera eller delta i en i cup/turnering/serie/match som inte har tillstånd från SBBF kan medföra straffavgift på 1 000 kr per match. BDF eller medlemsförening som inte fullgör sina skyldigheter när det gäller tillstånd kan påföras straffavgift på högst 25 000 kronor.

Tillstånd från SkBBF
Från SkBBF krävs tillstånd för

 • ny förening i förbundsserie
 • seriespel i annat distrikt

Ny förening i förbundsserie
Om en förening som inte deltar i en förbundsserie anmäler sig till en sådan, då ska serieanmälan ges tillstånd av SkBBF på tillståndsblankett för anmälan till förbundsserie, vilken ska bifogas serieanmälan till SBBF.

Seriespel i annat distrikt
Förening som tänker delta i seriespel i annat distrikt ska ansöka om tillstånd från SkBBF på tillståndsblankett för seriespel i annat distrikt senast en månad före första match i det andra distriktets serie.

När kan tillstånd nekas?
Vid cup/turnering/serie/match kan tillstånd nekas en förening om det finns särskilda skäl, till exempel om cupens/turneringens/seriens/matchens tävlingsbestämmelser bryter mot SBBF:s och SkBBF:s tävlingsbestämmelser eller vid kollision/konkurrens med andra arrangemang/aktiviteter. Det är därför viktigt att föreningen alltid kontrollerar, till exempel via tidsplanerna och genom att kontakta SBBF, att inga andra arrangemang/aktiviteter kommer att genomföras samtidigt som föreningen tänker genomföra cup/turnering/serie/match.

För ny förening i förbundsserie kan tillstånd nekas till exempel om man har oreglerade skulder till SkBBF, inte insänt föreskriven uppgift eller inte fullgjort sina formella skyldigheter och åligganden.

Vid seriespel i annat distrikt är en förutsättning för att tillstånd ska beviljas att laget och dess spelare även deltar i SkBBF:s tävlingsverksamhet.

Licensförsäkring
Licensförsäkringen gäller endast i cup/turnering/serie/match som har tillstånd. Observera att spelare är oförsäkrade om de deltar i cup/turnering/serie/match som inte har tillstånd! Blir det en skadesituation kan det medföra att licensförsäkringen inte gäller och då kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Rapportskyldighet
Arrangerande förening ansvarar för att skicka en skriftlig rapport till SkBBF om det förekommit händelser där utländska lag varit inblandade. SkBBF vidarebefordrar rapporten till SBBF som kontaktar berörd förenings landsförbund.

Arrangerande förening ansvarar för att informera SkBBF om antalet internationella matcher och turneringar som har genomförts. Samtliga föreningar ska även till SkBBF rapportera antalet internationella matcher och turneringar som lag i föreningen deltagit i utomlands. SkBBF ska nämligen årligen informera SBBF om antalet internationella matcher och turneringar som har genomförts inom distriktet och utomlands.

Uppdaterad: 15 JUN 2019 18:53 Skribent: Bo Olsson

Gilla oss på Facebook för att få uppdeteringar direkt i ditt flöde! 

Postadress:
Skånes BF
Box 100 63
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie stationstorg 2, 3 vån
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0732626969
E-post: This is a mailto link

Se all info